Cum se înlocuiește balama (2)

Ultima actualizare 24.02.2021 15:48

Înainte de orice operațiune de întreținere, dezactivați aparatul și deconectați ștecherul de la priză.

Aveți întotdeauna grijă când mutați aparatele, pentru aparatele grele este necesar să le mutați două persoane.

Folosiți întotdeauna mănuși de siguranță și încălțăminte închisă.

Vă rugăm să rețineți că autorepararea sau reparația neprofesională poate avea consecințe de siguranță dacă nu este efectuată corect

CUM SĂ ÎNLOCUIȚI BALAMA UȘII

1) Împingeți în jos ușa de blocare pe ambele părți2) Trageți ușa3) Deșurubați cele 2 șuruburi care fixează balama ușii4) Scoateți balamaua și înlocuiți-o cu una nouă