Cum se inversează și se înlocuiește ușa (4)

Ultima actualizare 24.02.2021 15:48

Înainte de orice operațiune de întreținere, dezactivați aparatul și deconectați ștecherul de la priză.

Aveți întotdeauna grijă când mutați aparatele, pentru aparatele grele este necesar să le mutați două persoane.

Folosiți întotdeauna mănuși de siguranță și încălțăminte închisă.

Vă rugăm să rețineți că autorepararea sau reparația neprofesională poate avea consecințe de siguranță dacă nu este efectuată corect


Reversibilitatea ușii


AVERTIZARE!

Înainte de a efectua orice operațiune, scoateți ștecherul din priză.

1. Asigurați-vă că aparatul stă în poziție verticală.

2. Deschideți ușa și scoateți echipamentul ușii. Închideți ușa.

3. Deșurubați șuruburile de pe spatele capacului superior.


4. Ridicați capacul superior și așezați-l pe o suprafață moale.

5. Deșurubați cele 4 șuruburi

6. Ridicați balama superioară și puneți-o într-un loc sigur împreună cu șuruburile.

7. Ridicați ușa și puneți-o pe o suprafață moale

8. Înclinați aparatul cu atenție pe un ambalaj din spumă moale sau pe un material similar pentru a evita orice deteriorare a spatelui aparatului și a podelei.

9. Deșurubați șuruburile balamalei inferioare și ale picioarelor reglabile.

10. Instalați știftul în orificiul opus al balamalei.

11. Înșurubați balamaua inferioară de cealaltă parte a aparatului.

12. Instalați suportul de cauciuc pe lateral, fără balama.

13. Montați ușa pe balamaua inferioară asigurându-vă că știftul balamalei intră în orificiul inferior al ușii.

14. Instalați balamaua superioară pe partea opusă a aparatului. Introduceți știftul balamalei superioare în orificiul superior al ușii. Strângeți șuruburile.

15. Înșurubați cele 2 șuruburi rămase pe partea superioară a aparatului fără balamale.

16. Așezați capacul superior pe aparat și strângeți șuruburile de pe spate.Instalați echipamentul ușii.

Așteptați cel puțin 4 ore înainte de a conecta aparatul la sursa de alimentare.