Cum se schimbă mânerul ușii (7DW)

Ultima actualizare 25.02.2021 12:04

Înainte de orice operațiune de întreținere, dezactivați aparatul și deconectați ștecherul de la priză.

Aveți întotdeauna grijă când mutați aparatele, pentru aparatele grele este necesar să le mutați două persoane.

Folosiți întotdeauna mănuși de siguranță și încălțăminte închisă.

Vă rugăm să rețineți că autorepararea sau reparația neprofesională poate avea consecințe de siguranță dacă nu este efectuată corect


Mânerele ușilor pentru congelator și frigider

PASUL 1 Țineți strâns mânerul ușii și trageți-l direct în sus cu ajutorul unui buton.

PASUL 2 Așezați un mâner nou al ușii.

Aliniați canelura suportului mânerului și consolele de pe ușă

PASUL 3 Țineți suporturile mânerului și fixați-le în jos.

※ Se poate folosi un ciocan de cauciuc sau moale pentru fixarea fixării