Cum se schimbă mânerul ușii (H1)

Ultima actualizare 24.02.2021 15:48

Înainte de orice operațiune de întreținere, dezactivați aparatul și deconectați ștecherul de la priză.

Aveți întotdeauna grijă când mutați aparatele, pentru aparatele grele este necesar să le mutați două persoane.

Folosiți întotdeauna mănuși de siguranță și încălțăminte închisă.

Vă rugăm să rețineți că autorepararea sau reparația neprofesională poate avea consecințe de siguranță dacă nu este efectuată corect


Cum se schimbă mânerul ușii

INSTRUMENTE:

Șurubelniță cu cap transversal 6 × 300     

Șurubelniță cu fante 2 × 100

COPERTA

Pasul 1

Acordați capacul frontal al mânerului extern.


Pasul 2

Scoateți capacul frontal


Pasul 3

Deșurubați mânerul și scoateți-l

Inversați pașii anteriori pentru a instala un nou mâner