Cum se înlocuiesc coșurile ușilor (3)

Ultima actualizare 24.02.2021 15:48

Înainte de orice operațiune de întreținere, dezactivați aparatul și deconectați ștecherul de la priză.

Aveți întotdeauna grijă când mutați aparatele, pentru aparatele grele este necesar să le mutați două persoane.

Folosiți întotdeauna mănuși de siguranță și încălțăminte închisă.

Vă rugăm să rețineți că autorepararea sau reparația neprofesională poate avea consecințe de siguranță dacă nu este efectuată corect

ÎNLĂTURAREA ȘI INSTALAREA Raftului ușii

Pentru a scoate raftul ușii:

1. Țineți partea stângă a raftului.

2. Ridicați partea dreaptă a raftului până când se eliberează de elementul de fixare.

3. Ridicați partea stângă a raftului și scoateți-o.

Pentru a repune raftul în:

1. Așezați raftul plat pe ușă.

2. Împingeți două părți ale raftului în jos în același timp, astfel încât raftul să se potrivească ambelor elemente de fixare.